Contact : +40269432941

COMISIILE PE PROBLEME PENTRU
ANUL ȘCOLAR 2023-2024

1. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

Președinte: prof. Negru Petru Lucian(direcotr)
Membrii: prof.Andrei Cristina ( director adjunct)
prof. Damian Matei ( reprezentant cadre didactice)
prof. Opriș Dorina ( reprezentant cadre didactice)
Harabagiu Mara ( reprezentant al elevilor)
Plitea Bianca ( reprezentant al părinților )
Secretar: prof.Drăghici Manuel

2. COMISIA PENTRU EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

Responsabil: prof. Andrei Cristina( director adjunct )
Membrii: prof. Damian Matei (reprezentant al Consilului Profesoral)
prof. Gorgovină Nicoleta-Alexandra (reprezentant al Consilului Profesoral)
Plitea Bianca( reprezentant al părinților)
Adrianescu Radu (reprezentant al Consiliului Local)
Reprezentant al sindicatului: prof Spînu Bogdan
Secretar: Mureșan Livia

3. COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Președinte: prof. Negru Petru Lucian(director)
Membrii: prof.Sitterli Dan-Lucian
prof.Buta Dan Ilie
prof.Spînu Bogdan
Secretar: prof.Drăghici Manuel

4.COMISIA PENTRU FORMARE ȘI DEZVOLTARE ÎN CARIERĂ DIDACTICĂ

Responsabil: prof.Buta Dan-Ilie
Membrii: prof.Anton Călin-Gabriel
prof.Păușescu Maria-Mirela
prof.Baștea Andreea-Mihaela

5. COMISIA DE INVENTARIERE ȘI CASARE

Președinte: prof. Spînu Bogdan
Membrii: prof.Gheorghiță Dan-Răsvan
Prof.Căpățînă Dumitru Adrian
Referent sportiv-Călinescu Susana
Secretar: prof.Opriș Dorina

6. COMISIA DE MONITORIZARE ȘI ÎNDRUMARE A IMPLEMENTĂRII ȘI DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Președinte: prof.Negru Petru-Lucian(director)
Membrii: prof.Andrei Cristina(director adjunct)
prof. Zavragiu Codruța-Mihaela
prof.Baștea Andreea-Mihaela
Secretar: Rău Bogdan-Mircea

7. COMISIA ȘCOLARĂ DE ÎNTOCMIRE A REGISTRULUI ȘCOLAR AL PERFORMANȚELOR SPORTIVE

Responsabil: PROF. Căpătînă Dumitru Adrian
Membru: prof. Răulea Raluca-Lucia
Secretar: Mureșan Livia

8. COMISIA PENTRU MENTORAT DIDACTIC ȘI FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ

Responsabil: prof. Andrei Cristina(director adjunct)
Membrii: prof. Zavragiu Mihaela-Codruța
prof. Opriș Dorina
Secretar: Mureșan Livia

9. RESPONSABIL CU FORMAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE

prof. Andrei Cristina (director adjunct)

10.RESPONSABIL PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

prof. Damian Matei

11. COMISIA DE DISCIPLINĂ

Președinte: prof.Damian Matei
Membri: prof.Anton Călin-Gabriel
prof.Sitterli Dan-Lucian
Secretar: prof.Drăghici Manuel
Reprezentant sindicat: prof Spînu Bogdan

12. PERSOANELE RESPONSABILE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prof.Andrei Cristina - director adjunct
Crăciun Dorina - contabil șef
Mureșan Livia - secretar
Călinescu Susana - referent sportiv

13. RESPONSABIL ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI TRATAMENT ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI

prof. Rău Bogdan-Mircea

14. COMISIA DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR DE REPARAȚII ȘI CONSTRUCȚII

Președinte: prof.Andrei Cristina( director adjunct)
Membrii: prof.Anton Călin-Gabriel
Prof.Drăghici Manuel

15. COMISIA PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

Președinte: prof.Negru Petru Lucian(director)
Responsabil: Crăciun Dorina
Membrii: prof.Andrei Cristina (director adjunct )
Mureșan Livia
prof.Damian Matei

16. RESPONSABIL ACHIZIȚII DIRECTE DIN SEAP

Mureșan Livia

17. CONSILIERUL DE ETICĂ

prof. Zavragiu Mihaela-Codruța

18. COMISIA DE ÎNCADRARE ȘI SALARIZARE

Responsabil: prof.Negru Petru Lucian (director)
Membrii: prof.Andrei cristina(director adjunct )
Crăciun Dorina (contabil șef )
Mureșan Livia (secretar )

19. CONSTITUIREA GRUPULUI DE ACȚIUNE ANTIBULLYNG

Președinte: prof.Negru Petru-Lucian (director)
Membrii: prof.Andrei Cristina (director adjunct)
Prof.Opriș Dorina
Prof.Damian Matei
Reprezentant al Primarului Municipiului Sibiu: Adrianescu Radu - consilier superior Serviciu Patrimoniu-
Reprezentant părinți: Plitea Bianca

20. COMISIA DE PARITATE

Președinte: prof. Negru Petru-Lucian ( director )
Membrii: prof. Andrei Cristina ( director adjunct )
prof. Zavragiu Mihaela- Codruța
prof.Șerb Anca
prof.Răulea Raluca -Lucia
Reprezentanți sindicat: prof.Spînu Bogdan
Prof.Buta Dan-Ilie
contabil șef: Crăciun Dorina

21. COMISIA PENTRU GESTIONARE ȘI APLICAREA PROGRAMELOR: EDUSAL, REVISAL ȘI SIIIR

Responsabil: Mureșan Livia-secretar
Membrii: Crăciun Dorina-contabil șef
Prof.Andrei Cristina-director adjunct

Website-ul nostru este în construcție.
This is default text for notification bar